Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Utredningsgång vid ADHD

Neuropsykiatrisk utredning
Eftersom liknande symtom kan förekomma vid ett flertal olika tillstånd, bero på olika orsaker och behandlas på olika sätt, är det viktigt att särskilja mellan
  1. ADHD
  2. Autism
  3. Psykoser
  4. Personlighetsstörningar
Våra undersökningar avser därför att täcka in alla dessa möjligheter genom genomgång av livshistoria (anamnes, psykologiska test, beteendeobservation, skattningsskalor, djupintervju och biologiska test.
De psykologiska testen mäter hjärnbarkens specifika förmågor att lösa problem snabbt och effektivt och de biologiska hjärnstammens och mellanhjärnans förmåga att filtrera bort störande intryck.
Sammantaget ger information från förr och nu, patient och anhörig(a), läkare, psykolog och övriga personal oss möjlighet att ställa diagnos, som skiljer mellan dessa tillstånd och leder till förslag om lämpligaste behandling.
Utredningen påbörjas inom två veckor efter anmälan och avslutas inom två månader efter start (Undantag är Force Majeure eller förseningar förorsakade av patienten).
Vid starten betalas halva beloppet (15 000:-). Utredningen avslutas genom ett möte med ansvarig läkare, som överlämnar ett skriftligt exemplar av utredningen, svarar på frågor och föreslår behandling, som omedelbart kan påbörjas om önskan därom finns.
Recept och remiss kan vid behov skrivas vid detta tillfälle utan extra kostnad. Samtidigt överlämnas en faktura på resterande belopp (15 000:-).
Kontakta oss för mer info!