Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Introduktion - utredning och arbete med ADHD

Med dr Anders Löfström
Leg läk, barn-och ungdomspsykiater, analytisk psykologi
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en störning i de delar av hjärnan, som samordnar perceptionen (intryck utifrån) och motoriken (rörelserna) med den medvetna uppmärksamheten.
För denna samordning är dopamin den avgörande signalsubstansen. Om nivån på dopamin är låg i förhållande till de krav som ställs på prioritering och sortering av inkommande intryck, tappar barnet (eller den vuxne) koncentrationen och blir rastlös och impulsiv, detta beteende sammanfattas nuförtiden i diagnosen ADHD.
Tillståndet kan behandlas både genom att minska kaos och störningar i omgivningen och genom att återställa funktionen av dopamin i hjärnan.
Ofta existerar ADHD parallellt med andra svårigheter som dåligt självförtroende, uppgivenhet och känslomässiga störningar.
Därför ser vi alltid till helheten och påbörjar ingen medicinbehandling innan noggrann diagnos har ställts och innan nödvändiga förbättringar vidtagits i skolan och hemma. När det gäller diagnos, se avsnittet om Neuropsykiatri.
Genom målmedveten och uthållig psykologisk träning (en form av kognitiv terapi) kan barnet och tonåringen med omgivningens hjälp lära sig att leva ett fullvärdigt liv trots ADHD och som vuxen genom framförhållning och planering minska stressen av sitt handikapp och beroendet av medicin.
För att läsa mer klicka på länkarna nedanför.

Barn

Länkar

Kontakta oss för mer info!