Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Parterapi

Agnieszka Tarwid Löfström
Leg psykolog, leg psykoterapeut, analytisk psykologi, KBT
När?
 • Ni lever/vill leva i en fast relation
 • Er vardag störs av återkommande konflikter
 • Dagliga irritationsmoment växer sig ständigt stora
 • Ni har svårt att förlåta varandra och gå vidare
 • Det finns gamla minnen och upplevelser som ”lägger sig i” Er relation
Var?
 • På Psykoterapitjänsts mottagning
 • På fasta tider varje vecka
 • Med definierat betalningsansvar
 • Behandlingstiden varierar individuellt
Hur?
 • Parterapi på psykodynamisk grund
 • Inslag från systemisk familjeterapi
 • KBT-tekniker utnyttjas vid behov
Så här går det till:
Om Ni är intresserade av att gå i individuell parterapi kommer Ni att först genomgå en diagnostisk intervju, då terapeuten försöker få en överblick över Er nuvarande situation och Er
I parterapin fördjupas och utvecklas mötet mellan Er två genom att Ni uppmuntras till att tala om och förstå på nya sätt det som utspelar sig mellan Er och hur detta kan kopplas till de minnen och upplevelser Ni har med Er in i relationen. I detta arbete kan tekniker från både systemisk familjeterapi och från KBT användas, men den fördjupade förståelsen sker utifrån psykodynamisk grund.
Parterapi pågår i allmänhet under flera månaders tid och besöksfrekvensen hos terapeuten är 1 gång/vecka.
Kontakta oss för mer info!