Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Chefsutveckling

Agnieszka Tarwid Löfström
Leg psykolog, leg psykoterapeut, analytisk psykologi, KBT
Som chef har Du
 • förväntningar på Dig att vara kreativ
 • stor arbetsbörda och krav på effektivitet
 • behov av att bolla idéer för att utveckla Dig och företaget
Som chef ser Du
 • tidens knapphet
 • nödvändigheten av att delegera
 • medarbetarnas och Dina behov av professionell utveckling
Kraven på Dig är högt ställda - ibland oförenliga
Som chef utsätts Du för
 • Din familjs önskan om att rå om Dig
 • Dina kunders krav på omedelbar effektuering
 • Dina medarbetares irrationella projektioner av obearbetade konflikter
Ta hjälp av psykologisk kompetens
 • Utveckla Dina visioner så att Din ledarstil blir tydligare
 • Arbeta med Dina drömmar så att Du inte kör fast i vardagens svårigheter
 • Lär Dig att förstå Dig själv bättre och förbättra därmed samarbetsklimatet
Kontakta oss för mer info!