Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Jungiansk analys

Agnieszka Tarwid Löfström
Leg psykolog, leg psykoterapeut, Jungiansk analytiker
NÄR?
 • Du vill utveckla Din personlighet
 • Du känner Dig periodvis ur balans och otillfredsställd
 • Du är intresserad av Din egen inre värld
 • Du har ett levande intresse för Dina drömmar
 • Du vill uttrycka Dig kreativt
VAR?
 • På Psykoterapitjänsts mottagning
 • På en fast tid
 • 1 ggr/vecka
 • Med överenskommet betalningsansvar
HUR?
 • Analys utifrån CG Jungs psykologi, kallad den analytiska psykologin
 • Psykodynamiska referensramar utnyttjas
 • Med utgångspunkt i vad Ditt inre förmedlar genom drömmar och kreativa uttryck
Så här går det till:
Om Du är intresserad av att gå i Jungiansk analys kommer Du att först genomgå en diagnostisk intervju, då terapeuten/analytikern dels vill utröna hur Du fungerar på olika områden i Ditt liv och dels söker få en överblick över Din nuvarande situation i ljuset av Din historia. Utifrån denna intervjusituation, som brukar ta 2-5 besökstillfällen i anspråk, kommer vi överens om huruvida jungiansk analys är den mest adekvata behandlingen för Dig, samt när det kan bli möjligt för Dig att påbörja Din analys.
I analysen äger ett mellanmänskligt möte mellan analytiker och klient rum, ofta utifrån det drömmaterial Du presenterar, som vi tillsammans går igenom och söker förstå och applicera på Din livssituation. Det är också möjligt att, ofta utifrån drömmarna, gå vidare med olika former av kreativa uttryck. Den utveckling som därmed initieras kallas i den analytiska psykologin för Individuationsprocessen.
Jungiansk analys pågår i allmänhet under flera års tid och besöksfrekvensen hos terapeuten/analytikern är oftast 1ggr/vecka.
Kontakta oss för mer info!