Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

ADHD / ADD Vuxna

Med dr Anders Löfström
Leg läk, barn-och ungdomspsykiater, analytisk psykologi
Agnieszka Tarwid Löfström
Leg psykolog, leg psykoterapeut, analytisk psykologi, KBT
När?
 • Du har permanenta koncentrationssvårigheter
 • Såvitt Du minns har Du alltid haft koncentrationssvårigheter
 • Du har inte tidigare fått diagnosen ADHD/ADD
 • Du vill göra en utredning kring huruvida Dina svårigheter beror på ADHD/ADD
Var?
 • På Psykoterapitjänsts mottagning
 • Med definierat betalningsansvar
 • På överenskommen tid
Hur?
 • Du går igenom psykologiska test
 • Du besvarar skattningsskalor kring Ditt beteende
 • Någon Dig närstående besvarar skattningsskalor kring Ditt beteende
 • Psykolog och läkare bedömer huruvida diagnosen är ADHD/ADD föreligger
 • Du får vid återbesök besked huruvida diagnosen föreligger
 • Du erbjuds behandling, anpassad efter Din nuvarande situation
Så här går det till:
Om Du eller någon Dig närstående misstänker att Du lider av ADHD/ADD så genomför vi en utredning med hjälp av psykologiska test och ger Dig en återkoppling huruvida Du har denna diagnos.
Vi erbjuder specifik medicinsk och psykologisk behandling då ADHD/ADD diagnos föreligger. Om testerna inte tyder på detta diskuterar vi vidare med Dig vad Dina svårigheter istället kan bottna i och föreslår alternativ behandling.
Kontakta oss för mer info!