Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

frågor & svar

 • 01.
  vad kostar det?

  A.
  Neuropsykiatrisk utredning 30 000:- varav hälften betalas innan utredningen påbörjas och resterande del efter att utredningen avslutats.

  B.
  Diagnos och behandling som involverar läkar- och psykologtid: 3 000:-/behandlingstillfälle à 1.5 tim. Detta gäller t.ex. förstagångsbesök inom barnpsykiatri, par- och familjeterapi samt nätverksmöten av olika slag.

  C.
  Terapi eller annan åtgärd hos läkare: 2 000:-/timme respektive 1 500:-/ behandlingstillfälle à 45 min.

  D.
  Psykodynamisk terapi: 1 300:-/behandlingstillfälle á 45 min.

  E.
  Kognitiv beteendeterapi - Malmö: 1 300:- /behandlingstillfälle à 45 min.

  F.
  Adoptionsutredning hos psykolog: 15 000:-

  G.
  Vårdnadsutredning: 20 000:-

  H.
  Recept via telefon eller mail 400:-

  I.
  Skriftliga intyg utanför besökstid 2 000:-/timme.

  J.
  ”Second opinion”. Inkluderar intyg och uppstart av behandling då utredning gjorts hos annan utredare, Inkluderar även kompletterande utredning som kan vara nödvändig om annan utredning varit otillräcklig. 10 000:-

  Beträffande punkterna C & D kan undantag göras i form av reducerad taxa i särskilda fall efter överenskommelse med respektive terapeut.

  Vi förbehåller oss rätten att debitera för uteblivna besök. Vid par- och familjesamtal måste Ni avboka tiden senast en vecka i förväg för att inte bli debiterade. Vid enskilda terapier gör respektive terapeut en individuell överenskommelse med patienten.

 • 02.
  hur snabbt får jag en tid?

  Vi anstränger oss för att hålla väntetiderna korta! Oftast kan Du få tid för ett första samtal inom en till två veckor, men ibland kan det dröja något längre.

  För att våra väntetider ska kunna förbli så korta som möjligt behöver vi Ditt samarbete när Du erhållit en tid för besök. Vi vill ha besked om eventuella avbokningar eller tidsändringar i god tid, dvs minst en vecka innan, så att någon annan kan få glädje av den tiden.

  Vi förbehåller oss rätten att debitera för uteblivna besök!

  Du Kan göra förfrågningar vi e-mail, men tidsbokning sker bäst på telefon.

  Med förbehåll för tillfälliga variationer gäller fn följande ungefärliga väntetider:

  Individuell bedömning för psykoterapi eller psykoanalys, vuxna 1-2 veckor
  Individuell bedömning för psykoterapi, barn, ungdomar, studenter 1-2 veckor
  Terapistart 1-6 månader
  Familjeterapi - alla åldrar 2-8 veckor
  Parterapi 1-2 veckor
  Neuropsykiatrisk utredning 2-8 veckor
 • 03.
  hur vet jag om jag behöver gå i terapi?
  • Hindrar ångest Dig ibland från att genomföra Dina planer?

  • är Ditt självförtroende lågt?

  • Avstår Du från att göra saker för att Du har svårt att bestämma Dig?

  • Får Du ofta problem med människor som står Dig nära?

  • Känner Du Dig ledsen eller nedstämd?

  • är Du utbränd?

  • Plågas Du av svåra minnen från Din uppväxt eller saknar Du barndomsminnen helt?

  • Har Du svårt att etablera nära relationer?

  • Har Du problem kring Dina matvanor?

  • är Du otillfredsställd med Dina viktiga val i livet?

  • Drabbas Du ofta av kroppsliga sjukdomar?

  Om Du känner igen Dig i något eller några av ovanstående frågor kan psykoterapi vara en god hjälp för Dig att komma vidare i Din utveckling!
 • 04.
  vem var cg jung?

  CG Jung var en schweizisk läkare och psykiater (1875-1961). Han grundade den psykoterapeutiska skola som kallas analytisk psykologi. Jung har utarbetat teorier kring människans psyke, hennes kallelse och ursprung, drömmarnas betydelse och symbolernas plats.

  Han såg människans drömmar som en inre, pågående bearbetning av mötet mellan vardagens medvetna skeenden och det omedvetnas helande krafter och strävan till integration av de omedvetna strukturerna. Han ansåg, till skillnad från många andra gängse psykologiska teoribyggare, att religionen kan utgöra en läkande kraft i människans psyke.

  Till en början samarbetade han med Freud och ansågs länge vara Freuds "kronprins", men de gick så småningom skilda vägar och Jung arbetade vidare med sina teorier, vilka delvis lägger tyngdpunkten annorlunda än vad Freuds teorier gör.

 • 05.
  vem var freud?

  Freud var en österrikisk läkare och neurolog (1856-1939).
  Freud har utarbetat grunderna för den psykoanalytiska teorin om människans psyke. Enligt denna teori består psyket av en medveten och en omedveten del.

  Den omedvetna delen gör sig i vardagen påmind genom t ex drömmar, vilka Freud kallade "kungsvägen till det omedvetna", men också genom reaktioner och handlingar som individen inte förstår hos sig själv och som ibland upplevs som störande eller rentav som handikappande.