Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Depression

Ärftliga faktorer, mobbning, familjekonflikter och för högt ställda förväntningar kan var för sig eller tillsammans åstadkomma långvarig och outhärdlig stress, som påverkar hjärnan så att tillgängligheten av signalsubstanserna serotonin, noradrenalin och dopamin minskar. Detta leder till håglöshet, sömnstörning, ångest, irritabilitet, koncentrationssvårighet, trötthet och minskad aptit.
Tillståndet kallas depression, som alltså skiljer sig från tillfälliga svårigheter eller övergående sorg.
Depression behandlas genom terapi som tar bort stressen. Mobbning och andra yttre stressfaktorer måste i de flesta fall först åtgärdas.
Ofta påskyndas återgången till en normal situation genom medicinering som återställer hjärnans signalsubstanser till den rätta nivån. Om bara vissa av de uppräknade symptomen föreligger kan det ibland hjälpa att bara förbättra funktionen av serotonin i hjärnan, vilket lättast sker med serotonin återupptags hämmare, s.k. SSRI – preparat
Kontakta oss för mer info!