Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Depression

Ärftliga faktorer, mobbning, familjekonflikter och för högt ställda förväntningar kan var för sig eller tillsammans åstadkomma långvarig och outhärdlig stress, som påverkar hjärnan så att tillgängligheten av signalsubstanserna serotonin, noradrenalin och dopamin minskar. Detta leder till håglöshet, sömnstörning, ångest, irritabilitet, koncentrationssvårighet, trötthet och minskad aptit.
Tillståndet kallas depression, som alltså skiljer sig från tillfälliga svårigheter eller övergående sorg.
Lätta och medelsvåra depressioner behandlas med psykoterapi som avslöjar och hanterar orsaker till stress och onödig ångest. Djupa depressioner behandlas med medicinering som återställer hjärnans signalsubstanser till den rätta nivån.
Kontakta oss för mer info!