Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Familjeterapi

Med dr Anders Löfström
Leg läk, barn-och ungdomspsykiater, analytisk psykologi
Agnieszka Tarwid Löfström
Leg psykolog, leg psykoterapeut, analytisk psykologi, KBT
När?
 1. Någon i familjen mår dåligt men vill inte söka hjälp
 2. Föräldrarna har olika syn på barnuppfostran
 3. Barnen har tagit makten
 4. Någon har ett problem/diagnos som påverkar hela familjen
Var?
 1. På Psykoterapitjänsts mottagning
Hur?
 1. Inslag från systemisk familjeterapi & strukturell familjeterapi
 2. Hemuppgifter
Hur ofta?
 1. En gång i månaden
Hur länge?
 1. Tills det inte längre behövs
Hur går jag tillväga?
 1. Ring till mottagningen och prata med barnpsykiater eller psykolog
 2. Kommunikation
 3. En telefonintervju är alltid första steget innan man går vidare
 4. Teamet rådgör med varandra på grundval av telefonintervjun
 5. Familjen rådgör och fattar beslut
 6. Familjemedlem ringar och bokar tid
Kontakta oss för mer info!