Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

KBT hos psykolog

Anna Löfström Kristell
Leg psykolog, KBT-terapeut

Livet är komplicerat och ibland fastnar vi i problem som är svåra att lösa på egen hand. Att fastna kan orsaka ett lidande som ger stor smärta som vi ibland kan behöva hjälp med att hantera.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där vi tillsammans hjälps åt med att förstå hur dina tankar, känslor och beteenden påverkar ditt mående. Tillsammans undersöker vi anledningar till dina problem och utifrån det eller de problemområden som framkommer sätter vi mål som vi gemensamt arbetar mot.

Vi utvärderar arbetet i terapin kontinuerligt och avslutar när du har nått dina mål. Terapin är handfast och konkret och innebär även att du får arbeta med hemuppgifter mellan tillfällena.

Du är välkommen att gå i KBT om du:
  • Lider av fobier
  • Har känslor av sorg, oro, ångest eller nedstämdhet och upplever att du har fastnat i olika livsmönster
  • Har stressrelaterade problem och symtom
  • Lider av sömnsvårigheter
  • Befinner dig i en kris
  • Har en önskan om personlig utveckling och vill reflektera med en professionell samtalspartner
  • Har relationsproblem – du är välkommen både individuellt och som par
  • Vill förändra beteenden

Jag har erfarenhet av att jobba med Acceptans and commitment therapy (ACT), Compassionfokuserad terapi (CFT) och mindfulness och använder inslag av dessa metoder utifrån behov i terapin. Jag erbjuder även integrativ beteendeterapi för par som önskar gå i parterapi. För kognitiv beteendeterapi kontakta du Anna Löfström Kristell direkt via anna@psykoterapitjanst.se. Läs mer om Anna här.

Kontakta oss för mer info!