Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Om oss

Anders Löfström
Min första kontakt med barnpsykiatrin hade jag som krisande 14-åring, då jag fick gå i samtalsterapi hos en psykolog under ett års tid. När terapin började hjälpa var min första tanke att jag en gång i framtiden ville kunna hjälpa andra i samma situation.
Efter gymnasiet började jag därför att läsa psykologi. Psykologistudierna gjorde mig intresserad av hjärnan och samspelet mellan kropp och själ. Av den anledningen övergick jag på 70-talet till medicinstudier och forskade på Karolinska Institutet om hjärnan och signalsubstanserna dopamin (DA) och noradrenalin (NA). Min avhandling visade hur kropp och själ kan samspela med hjälp av hjärnans signalsubstanser inom ett konkret område. Jag disputerade 1977.
Därefter gjorde jag färdigt min läkarutbildning och specialiserade mig sedan inom barn- och ungdomspsykiatri, där mitt intresse först riktade sig mot spädbarnspsykiatri. Särskilt pappans roll i samspelet med mamman och barnet efter förlossningen och modeller för att hjälpa familjer i kris.
Under 90-talet blev jag klar över att jag behövde komplettera min barnpsykiatriska specialisering med en psykoterapeutisk utbildning. Eftersom människors drömmar intresserat mig sedan jag som psykologistudent var försöksperson i ett drömlaboratorium, ville jag ha en psykoanalytisk utbildning som fokuserade på drömmar. En sådan fann jag i C.G. Jung Institutet i Zürich. Där studerade jag i början och mitten av 90-talet.
Därefter har jag varit verksam vid Psykoterapitjänst i Lund, där jag efter sekelskiftet i ökande utsträckning specialiserat mig på dels terapi av barn och tonåringar och dels neuropsykiatri. Särskilt när det gäller neuropsykiatri har jag stor nytta av min tidigare forskning rörande DA och NA, då dessa signalsubstanser spelar stor roll för uppmärksamhet, känslor och impulsivitet vid bl.a. ADHD.
Agnieszka Tarwid Löfström
Efter avlagd psykologexamen har jag arbetat som psykolog inom såväl kommun, som landsting och i statlig verksamhet. Mina arbetsuppgifter i det offentliga har varierat från individinriktat behandlingsarbete inom psykiatrin över yrkesinriktad rehabilitering av individer inom dåvarande arbetsmarknadsverket till psykologisk konsultation av organisationer i kommunal regi.
Inom arbetsmarknadsverket arbetade jag i flera år med att specialdesigna och utföra psykologiska test inför vissa spetsutbildningar, vilket gett mig ovärderlig erfarenhet av vad man kan – och vad man inte kan – använda psykologiska test till.
Min ursprungliga målsättning med att utbilda mig till psykolog var att kunna arbeta som psykoterapeut. Under 1990-talet genomförde jag psykoterapeututbildningen och blev legitimerad psykoterapeut. Jag vidareutbildade mig sedan i början på 2000-talet vid The Research and Training Centre for Depth Psychology according to CG Jung and Marie-Louise von Franz i Zürich, vilket ger mig rätt att bedriva analys i Jungiansk tradition.
Jag har vidareutvecklat min erfarenhet av att arbeta med psykologiska test till att kunna använda dess vid diagnostisering av ADHD/ADD samt autism. Jag arbetar numera enbart på Psykoterapitjänst, i första hand med psykoterapi och analys av vuxna individer, med par- och familjeterapi. Jag genomför även psykologisk testning, framför allt inför diagnostisering av svårigheter inom ADHD/ADD-spektret samt inom autismspektret, men även med anlagstestning
Anna Löfström Kristell
Jag har läst psykologutbildningen på Karolinska Institutet och 2012 tog jag min psykologexamen. Min PTP-tjänst gjorde jag inom öppenvårdspsykiatrin. Därefter har jag arbetat inom Barn- och ungdomshabiliteringen med barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter, främst autismspektrumtillstånd men även intellektuell funktionsnedsättning och ADHD. Efter det har jag sökt mig till primärvården som primärvårdspsykolog. Jag har även erfarenhet från att ha arbetat som skötare inom vuxenpsykiatrisk slutenvård och personlig assistent.
Från mina olika arbetsplatser och utbildningar har jag fått en bred erfarenhet av att möta människor i olika situationer i livet och hjälpa dem att hantera de utmaningar som de står inför. Min terapeutiska inriktning är KBT. Jag har kunskap inom följande:
 • Erfarenhet av att behandla personer som söker för svårigheter som stress, ångest, depression och sömnsvårigheter
 • Att vägleda människor genom kriser
 • Utredningar av barn och ungdomar samt vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Utvecklingsbedömningar
 • Handledning av personal
 • Psykologisk internetbehandling
 • Lågaffektivt bemötande
 • Föreläsningar och gruppbehandlingar om stress, ångest, depression och sömnsvårigheter
 • Acceptans and commitment therapy (ACT)
 • Compassionfokuserad terapi (CFT)
 • Mindfulnessbaserad sresshantering (MBSR)
 • Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)
Jag erbjuder individuell kognitiv beteendeterapi (KBT), KBT-behandling efter ADHD diagnos, uppdrag som skolpsykolog, handledning av personal, utredningar inom autismspektrumtillstånd samt föreläsningar om stress, ångest, depression och sömnsvårigheter. Kontakta mig via e-post: anna@psykoterapitjanst.se
Kontakta oss för mer info!