Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Vad kostar det?

  • A.
   Neuropsykiatrisk utredning 30 000:- varav hälften betalas innan utredningen påbörjas och resterande del efter att utredningen avslutats.
  • B.
   Diagnos och behandling som involverar läkar- och psykologtid: 3 000:-/behandlingstillfälle à 1.5 tim. Detta gäller t.ex. förstagångsbesök inom barnpsykiatri, par- och familjeterapi samt nätverksmöten av olika slag.
  • C.
   Terapi eller annan åtgärd hos läkare: 2 000:-/timme respektive 1 500:-/ behandlingstillfälle à 45 min.
  • D.
   Psykodynamisk terapi: 1 300:-/behandlingstillfälle á 45 min.
  • E.
   Kognitiv beteendeterapi - Malmö: 1 300:- /behandlingstillfälle à 45 min.
  • F.
   Adoptionsutredning hos psykolog: 15 000:-
  • G. Vårdnadsutredning: 20 000:-
  • H.
   Recept via telefon eller mail 400:-
  • I.
   Skriftliga intyg utanför besökstid 2 000:-/timme.
  • J.
   ”Second opinion”. Inkluderar intyg och uppstart av behandling då utredning gjorts hos annan utredare, Inkluderar även kompletterande utredning som kan vara nödvändig om annan utredning varit otillräcklig. 10 000:-
Beträffande punkterna C & D kan undantag göras i form av reducerad taxa i särskilda fall efter överenskommelse med respektive terapeut.
Vi förbehåller oss rätten att debitera för uteblivna besök. Vid par- och familjesamtal måste Ni avboka tiden senast en vecka i förväg för att inte bli debiterade. Vid enskilda terapier gör respektive terapeut en individuell överenskommelse med patienten.
Kontakta oss för mer info!