Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Vad kostar det?

  • A.
   Neuropsykiatrisk utredning 20 000:- varav hälften betalas innan utredningen påbörjas och resterande del efter att utredningen avslutats.
  • B.
   Diagnos och behandling som involverar läkar- och psykologtid: 2000:-/behandlingstillfälle á 1.5 tim. Detta gäller t.ex. förstagångsbesök inom barnpsykiatri, ”second opinion”, par- och familjeterapi samt nätverksmöten av olika slag.
  • C.
   Terapi eller annan åtgärd hos läkare: 1 000:-/ behandlingstillfälle à 45 min.
  • D.
   Terapi eller annan åtgärd hos psykolog: 900:- /behandlingstillfälle à 45 min.
  • E.
   Adoptionsutredning hos psykolog: 5000:-
  • F. Vårdnadsutredning: 20 000:-
  • G.
   Recept via telefon eller mail 400:-
  • H.
   Enkla intyg 1500:-
  • I.
   Utredande intyg 2000:-
  • J.
   Uppstart av behandling då utredning gjorts hos annan utredare 5000:-
  • Beträffande punkterna C & D kan undantag göras i form av reducerad taxa i särskilda fall efter överenskommelse med respektive terapeut.
Vi förbehåller oss rätten att debitera för uteblivna besök. Vid par- och familjesamtal måste Ni avboka tiden senast en vecka i förväg för att inte bli debiterade. Vid enskilda terapier gör respektive terapeut en individuell överenskommelse med patienten.
Kontakta oss för mer info!