Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Barnterapi hos barnpsykiater

Med dr Anders Löfström
Leg läk, barn-och ungdomspsykiater, analytisk psykologi
Barnterapi vilar på samma teoretiska grund som vuxenterapi, men skiljer sig främst genom de yttre hjälpmedlen, vilka är musik, färg, lera, sandlåda, spel, sagor och leksaker av olika slag.
NÄR?
  • Barnet har ångest, oro och mardrömmar.
  • Barnet är ledsen, trotsig, skolkar, rymmer och vill inte leva.
  • Det isolerar sig från jämnåriga.
  • Det mår inte bättre av att skol- eller hemmiljön förbättras.
  • Allvarliga störningar kan uteslutas.
VAR?
  • På Psykoterapitjänsts mottagning
HUR?
  • Barnet får fritt uttrycka sig och därigenom avlasta och bearbeta störande och skräckinjagande upplevelser och fantasier tillsammans med analytikern.
HUR OFTA?
  • Barnet har en fast tid en gång i veckan och föräldrarna en gång i månaden.
HUR LÄNGE?
  • Tills det inte längre behövs – beroende på orsak och individuella faktorer.
HUR MYCKET KOSTAR DET?
Kontakta oss för mer info!