Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Barnterapi hos barnpsykiater

Med dr Anders Löfström
Leg läk, barn-och ungdomspsykiater, analytisk psykologi
Jungiansk barnanalys vilar på samma teoretiska grund som jungiansk analys, men skiljer sig från vuxenanalys främst genom de yttre hjälpmedlen, vilka är musik, färg, lera, sandlåda samt en mängd leksaker av alla de slag. Barnet får fritt uttrycka sig och därigenom avlasta och bearbeta störande och skräckinjagande upplevelser och fantasier tillsammans med analytikern.
Barnanalysen ses som ett komplement till familjeterapi. I praktiken innebär det att när Du funderar på om Ditt barn behöver ha hjälp genom psykoterapi och därför tar kontakt med oss, börjar vi alltid med att träffa hela familjen och har ett eller flera möten med familjen som utgångspunkt för en bedömning kring huruvida den optimala behandlingen i det enskilda fallet är terapi med barnet eller om barnet och familjen är bättre betjänt av någon annan typ av behandling.
Vår övergripande policy när det gäller barn och barns problem är att föräldrarna i allmänhet är barnets bästa terapeuter, men kan ibland behöva stöd i sin egen utveckling och/ eller i sin inbördes relation för att kunna hjälpa sitt barn. Dock finns det naturligtvis situationer då föräldrar av olika omständigheter inte räcker till för denna uppgift också och då barnet kan vara betjänt av att själv gå i analys.
Jungiansk barnanalys pågår i allmänhet under flera års tid och besöksfrekvensen hos analytikern är oftast 2 gånger/vecka.
Kontakta oss för mer info!