Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Behandling vid sömnstörning

Agnieszka Tarwid Löfström
Leg psykolog, leg psykoterapeut, analytisk psykologi, KBT
När?
  • Du har svårt att somna på kvällen
  • Du är vaken långa perioder under natten
  • Du vaknar tidigt utan att känna Dig utsövd
  • Du känner Dig dåligt utsövd under dagen
  • Du går med en molande trötthetskänsla
Var?
  • På Psykoterapitjänsts mottagning
  • Fast pris
Hur?
  • Enskilt eller i grupp
  • Formaliserad metod med KBT som teoretisk grund
  • Fastställt antal träffar efter inledande bedömningssamtal
Så här går det till:
Till att börja med träffar Du psykologen för ett bedömningssamtal i syfte att utröna huruvida Din sömnstörning lämpar sig för KBT-behandling eller ej. Skulle vi komma fram till att de ej lämpar sig för KBT-behandling hänvisas Du till annan lämplig instans.
När vi kommit fram till att Din sömnstörning lämpar sig för KBT behandling bestämmer vi huruvida Du vill genomgå behandlingen enskilt eller i grupp. Vill Du genomgå behandlingen enskilt bokar vi in ett antal träffar under vilka Du lotsas genom behandlingens olika faser.
Vill Du genomgå behandlingen i grupp sätter vi upp Dig på lista och Du kallas när det finns minst fem personer på listan. Vi bokar då in sex träffar för gruppen. Under dessa sex träffar får gruppmedlemmarna lära sig tekniker för att förstå hur sömnstörningen vidmakthålls samt tekniker för att lära sig hantera situationen bättre och därmed få kontroll över sömnstörningen.
Kontakta oss för mer info!