Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Familjekonsultation

Med dr Anders Löfström
Leg läk, barn-och ungdomspsykiater, analytisk psykologi
Agnieszka Tarwid Löfström
Leg psykolog, leg psykoterapeut, analytisk psykologi, KBT
När?
 • Du är bekymrad för Ditt/Dina barn/ungdomar
 • Skolan signalerar att Ditt barn har sociala eller psykologiska svårigheter
 • Ditt barn mår psykiskt dåligt
 • Ditt barn beter sig på ett oacceptabelt sätt
Var?
 • På Psykoterapitjänsts mottagning
 • På bokad tid
Hur?
 • Hela familjen kommer med på första träffen
 • Alla familjemedlemmarnas synpunkter är viktiga
 • Barnet /ungdomen får i allmänhet träffa barnpsykiatern enskilt
 • Föräldrar intervjuas kring det som är bekymret
 • Vår målsättning: ett förslag om fortsatt behandling redan efter första träffen
Så här går det till:
Inför konsultationen tillhandahåller Du oss alla relevanta journalkopior och andra utlåtanden.
Konsultationen varar i 90 minuter. När Ni kommer hit på den överenskomna tiden börjar vi med att vi båda bekantar oss med Er genom att intervjua hela familjen kring ert vardagsliv och hur det ser ut. Efter en stund får barnet/ungdomen följa med barnpsykiatern (Anders Löfström) till ett annat rum där en leksituation observeras alternativt en enskild intervju genomförs (beroende på barnets/ungdomens ålder). Under tiden genomför psykologen (Agnieszka Tarwid Löfström) en intervju med föräldrarna och övriga familjemedlemmar kring hur bekymren ter sig. Både föräldrars och syskons synpunkter tas tillvara.
Efter ca 50 minuter går vi ifrån för att överlägga tillsammans och lämnar Er för en stund. När vi kommer tillbaka redogör vi för vad vi kommit fram till och föreslår – i den mån vi lyckats formulera det – en handlingsplan framåt. I det fall vi inte lyckats formulera någon handlingsplan bokar vi in ett ytterligare konsultationstillfälle.
Kontakta oss för mer info!