Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Vuxna med ADHD

Vi genomför en manualiserad behandling på 10-15 gånger där patienten tillägnar sig färdigheter och redskap för att hantera sin vardag och bli framgångsrik trots de svårigheter som ADHD-problematiken medför.
Kontakta oss för mer info!