Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Neuropsykiatri

Med dr Anders Löfström
Leg läk, barn-och ungdomspsykiater, analytisk psykologi
Agnieszka Tarwid Löfström
Leg psykolog, leg psykoterapeut, analytisk psykologi, KBT
Modern barnpsykiatri drar nytta av den alltmer omfattande kännedom, som vi nu har om hjärnan och dess funktioner. Många tillstånd, som ADHD, Depression , Tourettes syndrom, tvångssyndrom, bipolär sjukdom, Aspergers syndrom och andra typer av autismspektrumstörningar och barndomspsykoser kan kopplas till obalans eller dysfunktion i och mellan hjärnans olika delar. Ett barn är ingen självständig individ utan lever i ett sammanhang. Vi startar därför utredningen genom att ta upp en anamnes av familjen och det aktuella barnets historia från moderlivet till nuvarande ålder.
När?
 1. Barnet avviker från den normala utvecklingen
 2. Föräldrarna misstänker autism eller ADHD
 3. Skolan reagerar och vill ha utredning
 4. Barnet vantrivs i skolan och vägrar gå dit
 5. Barnet isolerar sig från jämnåriga
Var?
 1. På Psykoterapitjänsts mottagning
Hur?
 1. Anhöriganamnes
 2. Egen anamnes
 3. Skattningsskalor
 4. Psykologiska test
 5. Beteendeobservation
 6. Neurofysiologi
Hur ofta?
 1. Vid minst tre olika tillfällen hos respektive psykolog, läkare och neurofysiologiskt laboratorium. Kan behöva upprepas och kompletteras beroende på vad som framkommer.

Genomgång av resultatet hos läkare med möjlighet att skriva recept och remiss vb.

Hur länge?
 1. Utredningen påbörjas inom 2 veckor
 2. Utredningen avslutas inom två månader
Vad kostar det?
 1. Se Frågor & svar.
Kontakta oss för mer info!