Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Behandling över tid av ADHD

FAS 1.

Problemen upptäcks. I vissa fall finns ADHD i släkten.
I andra fall uppstår komplikationer, som eventuellt kan ha betydelse, under graviditetens slutfas. Ofta är barn med ADHD ”flängiga” och okoncentrerade redan på dagis.

FAS 2.

Diagnos och behandlingsstart. När problemen upptäckts och sammanställts i en anamnes, göres en psykologutredning, som ger underlag för misstanke om ADHD. Diagnosen fastställes av barnpsykiater, som även har att ta ställning till om det samtidigt förekommer även andra psykiska störningar. I så fall måste även dessa behandlas.
Behandlingen för ADHD är dels medicinsk, dels psykologisk, dels pedagogisk. Medicinen heter Concerta. Den sättes in efter att föräldrarna själva fått en grundläggande förståelse av den psykologiska och pedagogiska delen av behandlingen samt tagit kontakt med skolsköterska och klassföreståndare. Skolsköterskan sköter de fysiska kontrollerna och klassföreståndaren samordnar den pedagogiska hjälpen.

FAS 3.

Föräldrar och skola. Under flera år därefter sker utveckling av olika färdigheter i hem och skola med hjälp av belöningsprogram och ett nära samarbete mellan hem och skola. På Psykoterapitjänst sker regelbundna träffar med läkare och ibland psykolog, som hjälper till med att skräddarsy ett individuellt anpassat träningsprogram. Föräldrarna är de verkliga terapeuterna som tillsammans med lärarna måste se till att det hela fungerar i praktiken.

FAS 4.

Tonåring och föräldrar. Under tonårstiden växer barnet i mognad och kunnande. Det söker sig till kamrater och aktiviteter utanför hemmet samtidigt som det kan tycka att det är pinsamt att tillstå att det har en diagnos (ADHD) som medför ett handikapp. Det blir därför avgörande för den fortsatta behandlingen att tonåringen gradvis blir alltmer delaktig i sin behandling för att vilja och våga stå för den inför kompisar, flick- respektive pojkvänner och eventuella arbetsgivare.

FAS 5.

Vuxenliv utan medicin. Slutmålet är att med tiden föräldrarna och medicinen kan ersättas och att den vuxne fungerar väl kompenserad och väl medveten om sitt handikapp med lika nöjlighet till arbete och familjeliv jämfört med vem som helst utan ADHD diagnos. Det betyder inte att tillståndet försvunnit, men det betyder att funktionen återställts till normal nivå trots ett bestående handikapp som inte längre utgör ett hinder för ett på alla plan välfungerande liv.
Kontakta oss för mer info!