Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

ADD - en annan sjukdom?

Agnieszka Tarwid Löfström
Leg psykolog, leg psykoterapeut, analytisk psykologi, KBT
Yngre barn och pojkar mer än flickor har större grad av hyperaktivitet/impulsivitet i relation till uppmärksamhetsstörningen som är kännetecknande för ADHD av så gott som alla former.
Vuxna, äldre tonåringar och många flickor besväras ofta bara av koncentrationsstörningen medan hyperaktiviteten kanske har försvunnit och impulsiviteten bara kommer fram i vissa sammanhang. Vi talar då om ADD som betyder attention deficit disorder medan h:et som står för hyperactivity har fallit bort.
Vetenskapsmännen tvistar om ADD och ADHD är en och samma eller olika men delvis liknande funktionshinder. Ännu är frågan inte avgjord. Den medicinska behandlingen är densamma och delvis den psykologiska och pedagogiska.
Viktigare är att de som saknar hyperaktivitet/ impulsivitet syns mindre och stör mindre och därför ofta inte blir upptäckta i tid under skolåldern, då man har störst möjlighet att arbeta bort funktionshindret. Många tonårsflickor med ADD och hyfsad intelligens klarar skolan bra men upplever mer av problem i sällskapslivet där de ofta känner sig missförstådda och hamnar utanför pga att de inte behärskar det snabba sociala spelet. Det kan utlösa depression hos denna grupp som ofta är mer inåtvända.
Kontakta oss för mer info!