Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

För tonåringar - Hur kan jag ändra mig?

Vilka är mina starka sidor?

Du måste känna till dem och bygga vidare på det du är bra på. Du är huvudpersonen och du måste vilja ändra dig, om det skall bli någon ändring!

Vad behöver jag ändra?

Vad har jag svårast för? Vad ogillar jag mest med mig själv?

Vem kan hjälpa mig?

Du behöver föräldrar som förstår dig och hjälper dig. Du behöver lärare som är insatta i ADHD och vet hur de kan hjälpa dig.
Du behöver syskon, vänner och kompisar, som inte motarbetar dig utan underlättar för dig. Du behöver en assistent i skolan eller terapeut utanför skolan, som kan hjälpa dig att steg för steg hitta rätt. Du behöver själv ta ansvar för att du har vissa problem som du behöver hjälp med.
Du måste inte berätta för alla att du har ADHD men vissa (föräldrar, lärare och bästa vänner) behöver veta det. Till de andra räcker det att säga att du har ibland har svårt att koncentrera dig.

Hur ser hjälpen ut?

Du behöver planera din dag noga (ibland varje timme) - både hemma och i skolan. Du behöver också långsiktigt veta vad som gäller så att du hinner ställa in dig i god tid på förändringar. Därför behöver du samarbeta med dem som skall hjälpa dig.

Min plats i familjen

Läs mer - klicka här!
Kontakta oss för mer info!