Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Framgångsrecept

Från föräldrar till föräldrar:

 • Samarbeta med lärarna
 • Lyssna på barnet
 • Ge aldrig upp
 • Var alltid beredd att ta konflikt med skolan för barnets bästa
 • Belöna istället för bestraffa

Från barn till barn:

 • Vandra inte iväg i egna tankar
 • Välj ut bra kompisar och håll dig till dem
 • Gör som lärarna säger
 • Lyssna på de vuxna
 • Rutiner (att göra likadant varje dag) gör livet enklare
 • Dela in allting i små portioner och säg till lärare och andra att bara be dig om en sak i taget
Kontakta oss för mer info!