Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Medicinering vid ADHD

ADHD

ADHD är ett tillstånd där många faktorer samverkar till att man kan vända utvecklingen och kunna fungera tillfredsställande i vardagen. Därför ser vi begreppet medicinering som mycket vidare än att bara handla om tabletterna och därför är alla nedastående faktorer viktiga att få kontroll över!

Mat

Lågt blodsocker ger i sig själv symptom som liknar ADHD (såsom okoncentration och hyperaktivitet/impulsivitet). Svängningar i blodsockerhalten kan ge svängningar i humör och uppmärksamhet.
Läsk, sötsaker och s.k. snabba kolhydrater såsom t.ex. vitt bröd bidrar till att blodsockerhalten svänger och skapar svårigheter mellan måltiderna. Zink och järn, som bl.a. finns i fisk och kött, påverkar signalsubstanser som är viktiga för koncentration och sömn. Vi rekommenderar därför goda matvanor (typ GI-kost) med stabil frukost och lunch och med grönsaker och frukt som mellanmål vid behov.

Sömn

Barn med ADHD vänder ofta på dygnet och har ännu oftare svårt att komma till ro på kvällen. En ökad känslighet i nervsystemet ökar samtidigt behovet av sömn. Det är därför viktigt att hitta en sömnrytm som fungerar och - när man gjort det - inte ändra den särskilt mycket på helgerna.
Järnbrist är en vanlig anledning till sömnstörning vid ADHD. Järnvärdet kan kontrolleras genom blodprov på vårdcentralen. Brist måste åtgärdas innan sömnen kan bli normal igen.

Motion

Konditionsträning har positiva akuta och kroniska effekter på uppmärksamhet, exekutiva funktioner (förmåga att prioritera, planera, sätta igång och avsluta) samt beteende. Omvänt finns det korrelation mellan stillasittande framför TV & dator, dåliga matvanor (motsatsen till GI) och ADHD symptom.

Stillasittande

Alltför mycket TV- och datorspelande kan även leda till "digital demens". Därmed avses att hjärnans utveckling under de viktiga barn- och ungdomsåren blir bestående begränsad av bristen på kroppsrörelse, sociala kontakter med jämnåriga och äldre, musicerande, samt normal kontakt med dans, natur och djur för att bara nämna några områden som faller bort när de digitala spelen tar överhanden.
Från olika länder kommer rapporter om en negativ korrelation mellan datortid och skolresultat, social och emotionell mognad och mognad av åldersadekvat beteende.

Mobbning

Barn med ADHD har svårt att förstå förändringar i komplexa sociala mönster och missförstår ofta kommunikationer i det sociala samspelet. Detta kan leda till bråk och utstötthet.
Ett barn som är mobbat har ofta så dåligt självförtroende att det inte ens tror sig om att kunna få hjälp av lärare eller föräldrar. Därför behöver problemen de vuxnas aktiva medverkan. Om det föreligger mobbning, måste detta åtgärdas innan medicin eller andra åtgärder kan sättas in. Vi brukar då börja med att kalla föräldrar, rektor, mentor och andra lärare till ett möte hos oss innan vi inleder annan behandling.

Skolmiljö

Den moderna skolmiljön och särskilt högstadiet kännetecknas ofta av förnyelse, flexibilitet, byte av klassrum och samverkan av olika lärare och elever i olika projekt som pågår parallellt, medan barn och ungdomar med ADHD behöver enkelhet, rutiner, förutsägbarhet och reducerad mängd av nyheter och förändring.
Om skolmiljön är alltför dåligt anpassad för ADHD barnets situation, kan en anpassning av skolmiljön behöva ske, innan det blir meningsfullt att påbörja annan behandling.

Hemmiljö

Enkelhet, rutiner och förutsägbarhet gäller också hemmiljön. Kritik och bestraffningar fungerar dåligt vid ADHD. Beröm och uppmuntran är livsluft för dessa barn. Selektiv datoranvändning bör uppmuntras men ensidig och överdriven TV- eller datoranvändning kan försämra koncentration och öka impulsivitet. Måltider och lägg- tider är viktiga.
Medicin
Tidigare användes amfetamin. Eftersom amfetamin är beroendeframkallande och eftertraktat i missbrukskretsar, har läkemedelsindustrin länge utforskat olika alternativ.
Det läkemedel vi efter noggrant övervägande har valt heter Concerta. Detta läkemedel skapar en ökad tillgång av den viktiga signalsubstansen dopamin (DA) i hjärnan. DA påverkar likaväl hjärnans sorterings- och prioriteringsfunktion som dess belöningsfunktion. Det sista är inte minst viktigt eftersom alla barn och ungdomar med ADHD brukar ha lågt självförtroende och känna sig hopplösa och misslyckade i alla situationer där de tidigare har kommit till korta. Även effekten på vakenhet och koncentration är påtaglig.
Concerta bör tas vid samma tid varje morgon. Den har en jämn frisättning under dygnets aktiva timmar och hindrar inte nattsömnen.

Biverkningar

Dessa är få och ringa. Vanligast och på sikt allvarligast är påverkan på hjärt- och kärlsystem. Därför kontrolleras puls och blodtryck regelbundet under behandlingen – lämpligen av skolsköterskan.
DA påverkar även aptiten eftersom mättnadscentra i hypothalamus och belöningscentra i framhjärnan stimuleras samtidigt. Därför tillråder vi även att skolsköterskan regelbundet kontrollerar längd och vikt. Lämpligen rapporterar skolsköterskan resultaten direkt via e-post till Psykoterapitjänsts läkare. Om problem uppstår kontaktas föräldrarna. Många biverkningar går annars tillbaka av sig själva efter första halvåret. Ibland behöver dock matrutinerna förbättras. I enstaka fall behöver kosten kompletteras med näringstillskott.
Andra biverkningar, som inte är helt ovanliga, är magkatarr och sömnsvårigheter, men dessa beror aldrig enbart på medicinen utan ofta på en kombination av andra problem, som kan behöva åtgärdas. Det bästa är då om föräldrarna omedelbart kontaktar Psykoterapitjänsts läkare.

Fleromättade fettsyror

Den vanligaste källan till fleromättade fettsyror är feta fiskar som lax, ål och makrill. Barn med ADHD har oftare än barn utan ADHD brist på fleromättade fettsyror (PUFA). Många oberoende studier har visat att tillskott av fiskolja dagligen med tiden leder till en stabilisering i nervsystemet och bidrar till att minska symptom på ADHD. Detta gäller särskilt barn som har torr hud, atopiska exem och astma.
PUFA brist kan lättast upptäckas genom att gå igenom ett enkelt frågeformulär i samband med det första besöket. Omega-3 är förmodligen den viktigaste komponenten bakom den gynnsamma effekten. Särskilda kombinationer av fettsyror för barn med ADHD har tillverkats och visat sig möjligen ha ännu bättre effekt på ADHD än enbart Omega-3. Av dessa kan Effalex och Eye-Q nämnas. I internationella studier har de visat sig vara likvärdiga.

Annat

Arbetsminnet kan tränas genom av hjärnforskare och psykologer utarbetade träningsmetoder. En sådan med ursprung från Karolinska Institutet heter RoboMemo. Även bio-feedback med direkt effekt på hjärnan kan användas som stabiliserande tilläggsbehandling. Vi samarbetar här med NeoCog www.neocog.vpsite.se
Kontakta oss för mer info!