Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Välkommen

Psykoterapitjänst AB är en privat psykoterapeutisk mottagning belägen i Lund.

Våra medarbetare är läkare och psykologer med inriktning på psykoterapi, KBT och psykoanalys med vuxna såväl som med barn, barnpsykiatri, familjeterapi, krisbearbetning samt chefs- & personalutveckling. Vi har även mångårig erfarenhet av att genomföra neuropsykiatriska utredningar med frågeställning ADHD och autismspektrumtillstånd.

Läs Mer
Vi behärskar förutom svenska även polska, engelska, tyska och franska.
  • våra utredningar

    OBS! Läkarkontakt med eventuell uppstart av medicinering ingår alltid i utredningen!

    Ett problem kommer sällan ensamt. En skada i en del av hjärnan är ofta kopplad till skada i en annan del av hjärnan. Att en person har flera diagnoser är därför vanligt, inte minst vid ADHD/ADD

    Vi gör därför alltid en hel neuropsykiatrisk utredning där vi undersöker svårigheter såsom ADHD/ADD, autismspektrumproblematik, personlighetsstörning, depression, psykos, ångest och missbruk.

Om sekretess

Vi garanterar självklart fullständig sekretess
Du är trygg med oss

Vår verksamhet lyder under sekretesslagen och därmed är våra patienter garanterade fullständig sekretess.

Läs Mer