Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Hitta rätt behandling

 • Ångest, obeslutsamhet eller gamla minnen plågar Dig
 • Ångesten hindrar Dig ibland från att genomföra Dina planer
 • Du känner Dig ofta ledsen, nedstämd eller deprimerad
 • Ditt självförtroende är lågt
 • Du har svårt att få balans i Dina relationer
 • Du är missnöjd med Dina viktiga val i livet eller har svårt att göra val
 • Du är utbränd
 • Du plågas av minnen från uppväxten eller saknar minnen från barndomen
 • Du drabbas ofta av kroppsliga sjukdomar
 • Du känner Dig avvikande
Om Du känner igen Dig i någon eller flera av ovanstående punkter och är en vuxen person är det individuell psykoterapi, som är den adekvata behandlingen för Dig.
Om Du känner igen Dig i någon eller flera av ovanstående punkter och är tonåring är det tonårsterapi, som är den adekvata behandlingen för Dig.
Om Du känner igen Ditt barn i någon eller flera av ovanstående punkter ska Du beställa tid för en familjekonsultation, där vi gör en bedömning av vilken hjälp som är den mest adekvata för Ditt barn. Det kan bli familjeterapi, men det kan också bli barnterapi.
 • Du har tidigare i livet fungerat bra
 • Du mäktar inte med nuet
 • Du har hamnat i en kris
 • Du känner Dig ledsen och nedstämd
 • Du har råkat ut för en olycka eller katastrof
 • Du har kört fast i viktiga relationer
Om Du känner igen Dig i någon eller flera av ovanstående punkter och är en vuxen person är det fokuserad korttidsterapi som är den adekvata behandlingen för Dig.
 • Du har ett levande intresse för Dina drömmar
 • Du har ett någorlunda aktivt drömliv
 • Du lever ett relativt ordnat liv
 • Du är villig att investera tid för Dina drömmar
Om Du känner igen Dig i någon eller flera av ovanstående punkter och är en vuxen person är det drömgrupp, som är den adekvata behandlingen för Dig.
 • Du har svårt att somna på kvällen
 • Du är vaken långa perioder under natten
 • Du vaknar tidigt utan att känna Dig utsövd
 • Du känner Dig dåligt utsövd under dagen
 • Du går med en molande trötthetskänsla
Om Du känner igen Dig i någon eller flera av ovanstående punkter och är en vuxen person är det åtgärder vid sömnstörning, som är den adekvata behandlingen för Dig.
 • Ni lever/vill leva i en fast relation
 • Er vardag störs av återkommande konflikter
 • Dagliga irritationsmoment växer sig ständigt stora
 • Ni har svårt att förlåta varandra och gå vidare
 • Det finns gamla minnen och upplevelser som ”lägger sig i” Er relation
Om Ni känner igen Er i någon eller flera av ovanstående punkter är det parterapi, som är den adekvata behandlingen för Er.
 • Det föreligger permanenta koncentrationssvårigheter
 • Såvitt Du minns har det alltid funnits koncentrationssvårigheter
 • Självförtroendet är lågt
 • Det finns svårigheter att sitta stilla
 • Det föreligger svårigheter att planera och genomföra uppgifter
 • Det föreligger igångsättningssvårigheter
Om Du känner igen flera av ovanstående punkter hos Ditt barn är den adekvata åtgärden att en ADHD-utredning genomförs. Ta kontakt med oss så kommer vi överens om i vilken ände Du ska börja.
Om Du känner igen Dig i flera av ovanstående punkter och är en vuxen person är det en ADHD-utredning för vuxna, som är den adekvata åtgärden för Dig.
Kontakta oss för mer info!