Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Arbeta med drömmar

Agnieszka Tarwid Löfström
Leg psykolog, leg psykoterapeut, analytisk psykologi, KBT
När?
 • Du har ett levande intresse för Dina drömmar
 • Du har ett någorlunda aktivt drömliv
 • Du lever ett relativt ordnat liv
 • Du är villig att investera tid för Dina drömmar
Var?
 • På Psykoterapitjänsts mottagning
 • På en bestämd tid
 • 1ggr/vecka
 • Med överenskommet betalningsansvar
Hur?
 • Med utgångspunkt i CG Jungs teori om drömmens betydelse
 • Med tonvikt på vad drömmen vill förmedla till Dig
 • Med fokus på vad drömmen vill säga om nuet
Så här går det till:
Om Du är intresserad av att arbeta med Dina drömmar, kommer Du att först genomgå en diagnostisk intervju, då analytikern dels vill utröna hur Du fungerar på olika områden i Ditt liv och dels få klarhet i huruvida Du arbete med drömmar är lämpligt för Dig. Utifrån denna intervjusituation, som brukar ta 1-2 besökstillfällen i anspråk, får Du sedan besked om huruvida arbete med drömmar är den optimala behandlingen för just Dig.
Under analytikerns ledning kommer Du att vid varje träff gå igenom Dina drömmar från veckan som gått och sätta dem i relation till Din aktuella livssituation. Arbetet varar så länge vi är överens om att fortsätta arbetet med drömmar, ofta 1-2 år, med en frekvens av 1 gång/vecka.
Kontakta oss för mer info!