Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Region Skåne

Psykoterapitjänst (Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB) har sedan starten i mitten av 90-talet haft två anställda delägare, en läkare och en psykolog, samt därutöver samarbete med psykologer på konsultbasis. Läkaren, som är barn- & ungdomspsykiater, har haft sin verksamhet reglerad av en särskild lag som instiftats av en tidigare borgerlig regering (nationella taxan). Region Skåne som skött utdebiteringen av läkarersättning enligt denna lag, har under de första 22 åren av verksamheten inte visat denna något intresse. Föregående år har allt detta plötsligt ändrats.
Samtidigt lär Sveriges Kommuner och landsting (SKL) ha fattat ett principbeslut om att verka för nationella taxans avskaffande och bett regeringen att lägga fram förslag till riksdagen om detta, vilket resulterat i att socialdepartementet tillsatt en utredning med direktiv att antingen avskaffa eller ombilda de mottagningar som lyder under nationella taxan så att de i det senare fallet blir lättare att styra uppifrån, vilket skulle minska arbetsglädjen och få många äldre specialistläkare ”på taxan” att gå i pension och sälja sina etableringar till yngre kollegor.
För att hindra dessa etableringars förnyelse genom yngre specialistläkare har vissa landsting – i synnerhet Stockholms Läns Landsting och Region Skåne – inriktat kampanjer mot äldre läkare med etablering enligt nationella taxan så att de hamnat i omöjliga situationer och i många fall tvingats i konkurs och inte kunnat få ersättare att ta över deras mottagningar.
För vår del har Region Skåne börjat med granskning (enligt Lagen om Läkarvårdsersättning (LoL) respektive Lagen om Valfrihetssystem (LoV)), som vi trodde skulle gå ut på att se om vi träffat de patienter på de tider som vi sagt och tagit betalt för. Därför välkomnade vi en granskning med detta syfte och ställde flera dagar till förfogande för granskarna då vi själva erbjöd oss att lotsa dem genom valda delar av våra patienters journaler med besökstider och annat som skulle behövas för granskningen. Detta var man dock inre alls intresserad av utan hotade med att säga att vi då ”vägrade granskning”. Vad man ville ha var fri tillgång till datorn med våra patienters journaler på egen hand utanför vår kontroll. När vi vägrade detta med hänvisning till sekretessen, skärpte man kraven och krävde alla patientjournaler utlämnade på en sticka till Region Skåne – om inte detta skedde på ett angivet klockslag skulle Region Skåne kräva läkaren på återbetalning av de senaste 10 årens utdebiteringar, sammanlagt drygt 13 miljoner kronor, samt avbryta fortsatta utbetalningar.
Denna absurda situation har nu inträffat till förfång för våra patienter som står inför valet att fortsätta kontakten med oss trots att det blir till betydligt högre kostnad eller återgå till ett system av orimliga vårdköer och ständigt olika läkare inom BUP för våra barn och ungdomar respektive vuxenpsykiatrin för våra unga vuxna.
Vi beklagar de nackdelar som Region Skånes agerande medför för våra patienter.
Kontakta oss för mer info!