Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

sekretesspolicy

Inom vårt verksamhetsområde är upprätthållandet av sekretess av grundläggande vikt. Patienter, som söker behandling hos oss, ska oberoende av ålder garanteras att inte de omständigheter, som kommer fram under behandlingen hos oss, kommer till obehörigas kännedom.

Vi är enligt lag skyldiga att föra journal, vilket vi gör i ett fristående journalsystem, ej åtkomligt för andra. Vi lämnar endast ut journalkopior efter medgivande av patienten. I de fall Socialstyrelsen anmodar oss att lämna ut journalhandlingar är vi dock skyldiga att göra detta.

För vår fortlöpande vidareutbildning, vilken kommer patienterna tillgodo, köper vi handledning från erfarna kollegor. I detta sammanhang tar vi upp aktuella patientfall, dock utan att avslöja patientens identitet.

Det vanligaste undantagen från sekretessen vid arbete med minderåriga är sådana som motiveras av 14 kap 1 § Socialtjänstlagen (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm).

Kontakta oss för mer info!